Control + Combo

Combo Dasar

 • Z
 • Z
 • Z
 • Z
 • :  4 kombo serangan dengan pedang
 • Z
 • Z
 • Z
 • X
 • :  3 kombo serangan, dilanjutkan dengan tebasan keras
 • X
 • X
 • X
 • :  3 kombo serangan kuat
 • X
 • X
 • Z
 • :  2 kombo serangan kuat, dilanjutkan dengan uppercut
 •  +  
 • Z
 • Z
 • :  2 serangan setelah berlari
 •  +  
 • X
 • :  Uppercut kuat yang dapat menerbangkan lawan
 •  +  
 • Z
 • :  Serangan melompat
 •  +  
 • X
 • :  Serangan melompat yang dapat menjatuhkan lawan
 •  +  
 • Z
 • Z
 • Z
 • :  3 tebasan di uda
 •  +  
 • X
 • X
 • :  1 tebasan dilanjutkan dengan 1 lagi tebasan kuat

Combo Tambahan

 •  +  
 • Z
 • Z
 • Z
 • :  Kombo berlari ke
     belakang lawan
 •  +  
 • Z
 • Z
 • X
 • :  Kombo menghajar
     lawan ke udara
 •  +  
 • X
 • X
 • X
 • :  Kombo 3
    serangan kuat
     saat di udara

Combo Tambahan

 •  +  
 • Z
 • Z
 • Z
 • :  Kombo sambil
     berlari
 •  +  
 • Z
 • Z
 • X
 • :  Berlari lalu mela-
     kukan kombo
     Fireball dari bela-
     kang lawan
 •  +  
 • X
 • Z
 • :  Kombo Fireball dari
     udara

Combo Tambahan

 • X
 • X
 • X
 • X
 • :  Kombo serangan sangat kuat
 • Z
 • Z
 • Z
 •  +  
 • Z
 • :  Serangan kombo cepat

Combo Tambahan

 • X
 • Z
 • Z
 • :  Serangan kombo sangat kuat
 •  +  
 • Z
 • Z
 • X
 • :  ZZX
 •  +  
 • X
 • Z
 • Z
 • :  DASH JUMP